Zorginnovatie: hoe de techniek de zorg beter kan maken.

Zorginnovatie houdt in dat er technologische ontwikkelingen worden bedacht om de zorg sneller, goedkoper en beter te maken. Hierdoor worden wachtlijsten korter, staat er minder druk op zorgverleners en wordt de zelfredzaamheid van patiënten vergroot.

Zorginnovaties van dit moment

Een aantal voorbeelden van huidige techniek in de zorg:

  • Applicaties voor zorg op afstand: Dit jaar heeft Umenz de Nationale Zorginnovatieprijs 2017 gewonnen voor hun applicatie. De applicatie maakt het voor zorgverleners mogelijk om op afstand intensieve begeleiding, coaching en ondersteuning te bieden en te monitoren aan patiënten met chronische aandoeningen. Zo krijgen de patiënten meer regie over hun eigen zorg en verloopt de communicatie met zorgverleners en apotheken sneller en doelgerichter.
  • Robots die bloed kunnen prikken: Veebot is een robot die een infrarood gebruikt om de juiste aders te vinden voor het bloedprikken. Vervolgens wordt er middels een ultrasound gecontroleerd of de ader genoeg bloed bevat. Voordelen van de Veebot is dat het accurater is dan de mens. De kans dat er in een verkeerde ader wordt geprikt is vele malen kleiner. Daarnaast voorkomt het dat zorgverleners infecties oplopen doordat ze in aanraking zijn gekomen met het bloed van de patiënt. Voor zowel patiënt als zorgverleners is het veiliger.
  • Exoskeletten: Een veelbelovende techniek die een uitkomst biedt voor diverse doelgroepen. Patiënten met een dwarslaesie kunnen weer lopen dankzij het skelet. Tevens wordt het succesvol ingezet voor revalidatie waardoor patiënten weer eerder zelfredzaam zijn. Daarnaast is het skelet perfect om lichamelijke belasting te verminderen voor bijvoorbeeld werknemers in de bouw, magazijnen en reddingswerkers. Het doel is lichamelijke letsels, langdurige uitval en ziekteverzuim terug te dringen.

De mindere kanten van zorginnovatie

Wat zijn de risico’s en nadelen van zorginnovatie?

  • In het geval van grootschalige dataverzameling is het de vraag wie alle data gaat beheren, beveiligen en wie er toegang krijgt zonder dat er sprake is van privacy schending.
  • Vaak is er te weinig budget om technologische aanpassingen te implementeren.
  • Ontmenselijking van de zorg: hoe meer er gebruikt wordt gemaakt van techniek, hoe minder menselijk contact nodig is.