Onderzoek naar dementie

Ongeveer 1 op 5 de mensen krijgt dementie waarvan de ziekte Alzheimer het meeste voorkomt. Om deze veelvoorkomende ziekte te bestrijden zijn er diverse veelbelovende onderzoeken naar dementie aan de gang. Allemaal met maar één doel: dementie in de toekomst terugdringen.

Onderzoeken naar de oorzaak van dementie

Maar liefst 50 ziekten kunnen dementie veroorzaken. Maar hoe ontstaan deze ziekten? Momenteel lopen er veel onderzoeken die de oorzaak proberen te achterhalen zoals DNA-onderzoek, bevolkingsonderzoek, hersenscans en onderzoek naar levende hersencellen. Nu wordt hieraan een nieuw onderzoek toegevoegd: Het 100+ onderzoek. In dit onderzoek worden ouderen boven de 100 jaar oud onderzocht. Er wordt bekeken waarom sommige mensen wel dement worden en anderen niet. Het doel is te ontdekken of bepaalde genen of gedrag de hersenen gezond kan houden. Als we hier meer kennis over hebben kunnen we in de toekomst beter dementie voorkomen. Zorgverleners zouden Nederlanders preventief kunnen onderzoeken om te achterhalen of zij genen bezitten die dementie veroorzaken. Tevens zou preventieve voorlichting door zorgverleners over leefstijl keuze en gedrag ook de ziekte kunnen terugdringen.

Onderzoek naar ondersteuning en hulp

Onderzoek naar hulp en ondersteuning zoals DemenTalent streeft ernaar om de oorzaak van bepaalde gedragingen van patiënten aan te pakken. Denk aan gedrag vanuit boosheid, vergeetachtigheid of opvliegendheid. Hierdoor hoeven hulpverleners en mantelzorgers minder maatregelen te nemen die mogelijk niet in goede aarde vallen bij de patiënt. Denk aan medicatie of bedhekken. Het onderzoek zorgt er ook voor dat patiënten met dementie zichzelf weer nuttig en gewaardeerd voelen doordat ze kunnen deelnemen aan zinvolle activiteiten in de samenleving. Dit draagt bij aan een betere gemoedstoestand van de patiënt en ontlast de mantelzorger en hulpverleners.

Onderzoek naar dementie bestrijding

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken naar nieuwe medicatie. De focus ligt nu op medicatie die de oorzaak kunnen aanpakken en niet alleen bepaalde symptomen bestrijden. Om dit te kunnen bereiken is er een onderzoek gaande naar de spreiding van eiwitvlokjes door de hersencellen. Deze eiwitvlokjes kunnen dementie veroorzaken. Als er achterhaald wordt hoe de eiwitvlokjes zich verspreiden, kan dementie in een vroeg stadium herkent en voorkomen worden. Dit zal uiteindelijk resulteren aan het significant terugdringen van dementie.

Op vrijdag 1 december vindt Dementiezorg in beweging congres plaats.

Dementiezorg in beweging op 1 december 2017 bijwonen?

Bekijk het programma